Ga naar de inhoud
Home » Privacy

Privacy

Privacyreglement

Voor mij staat de privacy van mijn cliënten voorop. Ik ben van mening, dat de privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens fundamentele mensenrechten zijn en dat bovendien eenieder recht heeft op zelfbeschikking van zijn of haar persoonlijke gegevens.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie van u zonder u uitdrukkelijke toestemming. Alle informatie wordt volledig vrijwillig gegeven. In het geval dat informatie gevraagd wordt, wordt u alleen die informatie gevraagd die strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.

Uw persoonlijke gegevens wordt door mij alleen voor het doel gebruikt voor de tijd waarvoor u ze beschikbaar heeft gesteld in casus om antwoord te geven op uw vraagstelling of om de gevraagde dienst aan te kunnen bieden. Uw gegevens worden nimmer voor andere doelen of zaken gebruikt dan zonder uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel dat het door u uitdrukkelijk gevraagd wordt.

Informatie over mijn cliënten wordt net zo lang bewaard als deze informatie noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen of tot het moment dat de gebruiker vraagt de gegevens te wissen.